Jdi na obsah Jdi na menu
 


vznik 1890

21. 2. 2018

Sbor dobrovolných hasičů ve Staříči byl založen v roce 1890. Jak praví kronika, podnětem k založení Dobrovolného hasičského sboru byly dosti časté požáry ve Staříči i okolních vesnicích. První požár, jehož datum bylo možno přesně zjistit byl požár selské usedlosti pana Antonína Krejčího čísla popisného 94. Byl založen 20.ledna 1883. Ze žhářství byl usvědčen místní občan, který si za to odbyl jako trest 7 let těžkého žaláře.

Prvního února 1890 přišel do školy ve Staříči na výpomoc mladý učitel Josef Beniš ze svého předešlého působiště v Brušperku. Ten společně s tehdejším starostou obce panem Josefem Blažkem založili v obci hasičský sbor. Ve stejném roce byla obecním nákladem zakoupena malá dvoukolová jednoproudová ruční stříkačka od firmy R. A. Smekal v Čechách u Prostějova. Dosud nebylo zbrojírny, proto vždy po cvičení nebo použití byla uskladněna v kůlně starosty pana Blažka. V témže roce byly schváleny stanovy a 1.června se uskutečnila ustavující valná hromada. K tomuto datu sbor čítal 32 členů. Velitelem byl zvolen Josef Blažek, náměstkem velitele byl zvolen Karel Vašica a zapisovatelem učitel Josef Beniš.

V  roce 1891 byla vystavěna nákladem obce malá zbrojírna na místě dnešního pomníku obětem 2 světové války. Ve zbrojírně byla malá komůrka, která sloužila též jako obecní šatlava.

V roce 1893 byl sbor vybaven stejnokroji z režného hnědého kepru. Památným rokem je rok 1896, kdy sbor zakoupil dvouproudovou čtyřkolovou stříkačku. Ta byla posvěcena 14. června 1896 , kdy se odpoledne konala slavnost, mše svatá, požární cvičení a večerní veselice se staříčskou hudbou v obecním hostinci na Fojtství. V roce 1900 u příležitosti desetiletého výročí trvání se uskutečnil župní sjezd za účasti 28 sborů. Občané si hasičů velice vážili.